Obec Kurovice

FACEBOOK

Dnes je 10.08.2022 a svátek má

Kotvice plovoucí

Kotvice plovoucí (Trapa natans) je fylogeneticky velmi starý druh pocházející z třetihor. Jedná se o mezinárodně chráněný druh (ochrana BERN), který je v seznamu chráněných rostlin ČR. Dnes je její výskyt omezen na několik málo lokalit v povodí Vltavy, vyskytuje se při Českých Budějovicích, Hluboké a na Třeboňsku. Na Moravě v povodí Odry a Moravy až po hranice Slovenska, no a také v Kurovicích v malé vodní nádrži za obecním úřadem. V odborné literatuře se můžeme dočíst, že roste ve stojatých a pomalu tekoucích vodách hlubokých 1-2 m, bohatých na živiny, s bahnitým humusovitým dnem. Jedná se o silně světlomilný druh rostliny, který dobře snáší pohyb vody i značné kolísání hladiny, popř. i krátkodobé obnažení. Lodyha je tenká, ohebná, 50 – 200 cm dlouhá, většinou opakovaně větvená. Dolní listy ponořené, vstřícné, čárkovité, celokrajné, záhy opadávající. Horní listy plovoucí, střídavé, v hustých vrcholových růžicích. Kvetení a dozrávání plodů vyžaduje teplotu vody nad 20 °C. Její semena si zachovávají klíčivost několik let. Pěstuje se jako dekorativní rostlina v parkových jezírcích, plody jsou potravou hlodavců a vodního ptactva. Plody se konzumovaly ve vařeném stavu (jako kaštany). V Číně a Japonsku se z nich mele mouka na chléb. V širších souvislostech může plnit úlohu přírodního biofiltru akumulací nežádoucích minerálních látek. Zdroj: Květena ČR, Červená kniha
 
Obec Kurovice  -  oficiální web obce   |   Aplikace, www a design:  ALMEO s.r.o. - aplikace a systémy