Obec Kurovice

FACEBOOK

Dnes je 27.09.2022 a svátek má

Symboly

Symboly obce
 
ZNAK

           V dolní části zeleno-červeně polceného štítu ležící stříbrná železná rukavice, držící vztyčenou zlatou radlici; v horním levém červeném poli stříbrná lilie.

PRAPOR

           List tvoří tři svislé pruhy, zelený, bílý a červený v poměru 2,5 - 1 - 2,5. V žerďovém zeleném pruhu žlutá vztyčená radlice, ve vlajícím červeném pruhu bílá lilie.

ZDŮVODNĚNÍ

           Kurovice jsou poprvé zmiňovány roku 1276, kdy tu stála tvrz olomouckých biskupů. Tuto tvrz získal roku 1565 podkomoří Markrabství moravského, Jáchym Zoubek ze Zdětína. Po jeho synovi Janu Bohuslavovi je v místním kostele, zasvěceném sv. Kunhutě, deska s jeho erbem, jímž byl červeno-zlatě polcený štít a v něm dvě stříbrné, navzájem se držící železné rukavice. Jeho první manželkou byla Anna ze Zástřizl, jejíž erb stříbrné lilie v červeném poli je rovněž vytesán na zmíněné desce.
           Navržený znak vychází z erbu Zoubků ze Zdětína jako jednoho z nejvýznamnějších rodů, jež obec kdysi držely a zůstaly po nich i četné památky. Štít je také polcený a v něm jedna železná rukavice z erbu Zoubků. Tato rukavice drží radlici, která je jedním z atributů patronky kostela a obce, svaté Kunhuty. Radlice se také objevovala na staré obecní pečeti. Její zlatá barva spolu se stříbrnou barvou rukavice a červenou polovinou štítu jsou erbovními barvami Zoubků. K vyvážení znamení ve štítu je do červeného pole umístěna lilie z erbu Zástřizlů, která je v místním kostele rovněž zobrazena vedle erbu Zoubků. Zelená barva pravé poloviny štítu pod radlicí symbolizuje zemědělský ráz obce a obecní lesy. Prapor opakuje barvy znaku, stříbrnou rukavici a na něm zjednodušeně představuje bílý pruh, po jehož stranách jsou umístěna znamení ze štítu, tj. radlice a lilie.

Znak obce KuroviceZnak obce Kurovice
Znak obce Kurovice
Obec Kurovice  -  oficiální web obce   |   Aplikace, www a design:  ALMEO s.r.o. - aplikace a systémy