Obec Kurovice

FACEBOOK

Dnes je 27.09.2022 a svátek má

Zajímavosti a památky

Území obce Kurovice spadá do mikroregionu Hostýnských hor. Charakter katastru obce je spíše agrární. Pro krátkodobou rekreaci postačují služby a vybavení přímo v obci. Za tímto účelem jsou využívány: sportovní hřiště, procházkové trasy v okolí obce, nebo soukromé ubytování a rekreace.
Kulturní památky místního významu
V obci se nacházejí následující evidované nemovité kulturní památky:
1.  TVRZ ( ZÁMEK )
2.  FARNÍ KOSTEL SV. KUNHUTY
3.  KŘÍŽ NA HŘBITOVĚ

        

Dominantou Kurovic je kostel sv. Kunhuty v centrální části obce (na návsi), který je patrný i z dálkových pohledů. Dále je nápadný zámek - tvrz. Objekt zámku (tvrze) je v současnosti v rekonstrukci, ale je využíván na různé akce - např. Pálení čarodějnic, Halloween, Advent.

            Zástavba obce z velké části zachovává tradiční charakter, v některých objektech jsou přítomny fragmenty starších architektur. Pozornost si zaslouží kříž před kostelem, pomník zemědělce vedle Národní školy a budova Národní školy. V obci nalezneme také charakteristické usedlosti, vypovídající o způsobu hanáckého lidového stavitelství (domy č.p. 6, 7, 9, 14, 25, 53, 82, 87).
           Vlastní zastavěná část obce se nachází v severní části kurovického katastru. Zastavěná část obce je lemována plochami sadů a zahrad, na které bezprostředně navazují plochy orné půdy. Kurovice lze charakterizovat jako návesní ulicovku s řadovou zástavbou tradičních usedlostí. Po stránce architektonické odpovídají obytné objekty v obci typu vesnické zástavby. 

            


 
Obec Kurovice  -  oficiální web obce   |   Aplikace, www a design:  ALMEO s.r.o. - aplikace a systémy