Obec Kurovice

FACEBOOK

Dnes je 27.09.2022 a svátek má

Základní údaje

Obec Kurovice se nachází na rovině, v jihozápadní části okresu Kroměříž ve Zlínském kraji. Rozkládá se po obou stranách silnice III. třídy vedoucí z Tlumačova do Zahnašovic. Obec původně náležela vladyckému rodu "z Kurovic", první zmínky o Kurovicích pocházejí ze 13. století ( viz Historie ).

           Z hlediska urbanistického jako celek působí obec dobře. Z dálkových pohledů se jeví jako shluk domů v rovinném terénu.
           Obec má dvě významné dominanty, a to kostel sv. Kunhuty a zámek - bývalou HRAD KUROVICE. Obslužnou páteř obce tvoří dvě silnice III. třídy, které se v jižní části obce kříží. Zástavba bezprostředně navazuje na takto vytvořenou dopravní kostru ve formě spojení staveb s funkcí obytnou i hospodářskou.

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBCI KUROVICE:
Základní údaje - Kurovice ( PSČ: 768 52 )
ZUJ 588636
Statut Obec
Obec pověřená: Ne
Obec s rozšířenou působností: Ne
Okres: Kroměříž
Kraj: Zlínský
Oblast: Střední morava
Nadmořská výška 211 m
Počet katastrů 1
První písmená zmínka 1275
Počet částí obce 1
IČO: 287377      DIČ:CZ00287377
Počet obyvatel k 31.1.2017 263


Pozemky v ha
Celková výměra 551
Zemědělská půda 460
 orná půda 430
 zahrady 14
 ovocné sady 12
 trvalé travní porosty 4
 
Nezemědělská půda 91
 lesní půda 44
 vodní plochy 2
 zastavěné plochy 8
 ostatní plochy 36


Technická vybavenost
Veřejný vodovod ANO
Kanalizace s napojením na čističku odpadních vod NE
Plynofikace ANO
Skládka tuhého dom. odpadu NE
Škola NE
Zdravotnické zařízení NE
Pošta NE
Peněžní ústav NE
Pojišťovna a její úřadovny NE
Hasičský záchranný sbor NE
Sbor dobrovolných hasičů ANO
Požární nádrž ANO
Požární hydrant ANO
Policie NE


Počet domů
Počet domů (k 26.03. 2019) 114


Obyvatelstvo podle věku (k 26.03.2019)                             260
 
Dospělí 215              Děti (15-18 let)               7     Děti (do 15let)   38

Dospělí - muži                                                                         111              Děti (15-18 let) chlapci  4      Děti (do 15let)chl. 20  
Dospělí - ženy                                                                         104              Děti (15-18 let) dívky     3      Děti (do 15let)dív.18

                                                                                                                    Děti (6-7let)  5                        Děti (do 3 let)    6
Obyvatelstvo podle pohlaví (k 26.03.2019)
Počet obyvatel (k 26.03.2019)
260
                        v tom ( muži ) 111
                        v tom (ženy) 104
                        průměrný věk 41,55 
Obec Kurovice  -  oficiální web obce   |   Aplikace, www a design:  ALMEO s.r.o. - aplikace a systémy